MİTATEK ELEKTRONİK TASARIM-DESIGN HOUSE
Firmamız, elektronik devre tasarımı, ürün geliştirme, özel amaçlı tümdevre tasarımı (ASIC-FPGA-CPLD), yazılım geliştirme konusunda çalışmak üzere 2002’de temellerini atmıştır. Ülkemizdeki tasarım, ürün geliştirme, elektronik mühendisliği konusunda standarta uygunluk, sürdürülebilirlik, gelişebilirlik ve rekabet edebilme kriterleri üzerine oturmuş bir altyapıyı tesis etmek temel amaç olacak şekilde sektöre giriş yapmıştır. Ekonomik gelişimin temel koşullarından birinin de ülkelerin kendi bilgi birikimlerine, teknolojik altyapılarına, insan kaynaklarına yönelmek olduğu görülmüştür. Eğer bilgi birikimi, teknoloji, insan kaynağı yeterli görülmüyorsa bu eksikliklerin giderilmesi de başlı başına önem arz etmektedir.

LİDERLİK
Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, Türkiye’de ilk olmuş, Telemetri, Makineler Arası İletişim(M2M) ve Nesnelerin İnterneti(IoT) ürünleri konusunda, yerli tasarım ve üretim olarak alternatifi bulunmayan ürünleri geliştirerek sektöre liderlik etmiş ve etmeye devam etmektedir. Günümüzde ithalatın geldiği nokta itibarı ile, sektörel ve sosyal anlamda sorumluluğunu ziyadesi ile yerine getirmenin onurunu yaşamaktadır. Çalışmalarımız neticesinde ülkemizde pek çok muadil ürün geliştirilmesine ön ayak olunması bu misyonun sonuçları olarak değerlendirilmektedir.

TAKIM OYUNU
Firmalar, günümüzün pazar koşullarında yeni iş fırsatları yaratabilmek, verimlilik ve üretkenliklerini artırabilmek için sürekli değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Mitatek Elektronik Tasarım, bu değişim ve bunun getirdiği dönüşüm çalışmalarını, teknolojiyi amaç edinmek yerine bir araç gibi kullanarak tasarım ve danışmanlık hizmeti ile destekler. Projeleriyle herhangi bir markaya bağlı kalmaksızın, ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak ürün ve çözümleri bir tasarım evi (design house) mantığında sunarak gerçek bir iş ortağı gibi çalışır.
Elektronik tasarım
ASIC Design

ELEKTRONİK TASARIM

Ürün geliştirme

Elektronik ürün geliştirme kapsamındaki tüm safhalarda hizmet sağlamaktayız. İstenen teknik detayların şartname formatında iletilmesi ile mühendislik aşamaları başlayacağı gibi , teknik ayrıntılar yok ise, konsept seviyesindeki fikir ve düşünceler ürün tanımlama dökümanına birlikte aktarılır.

Özel amaçlı tümdevre tasarımı (ASIC)

Ürün geliştirme aşamalarında, kullanım alanına, üretim adetlerine ve güvenilirliğe göre alternatif geliştirme yöntemlerinden olan ASIC (VLSI, FPGA, CPLD) tasarım, elektronik sistemlerin en önemli konularından biridir ve bu kapsamda hizmetlerimizin altında ayrı bir başlıkta değerlendirilebilir.

ASIC tasarım, FPGA gerçekleme konularında tecrubeli, daha öncesinde Avrupa fonları ile tasarım gerçeklemiş kadromuz, bu konuda ihitaçlara yönelik hizmet vermektedir.

Endüstriyel otomasyon sistemlerinde, cihazların haberleşmesi temel teşkil etmektedir. Bu iletişimin Ethernet, GPRS/EDGE/3G/LTE, WiFi ,RF gibi ortamlar üzerinden yapılmasını sağlamak üzere Telemetri, Makineler arası iletişim(M2M),  Nesnelerin İnterneti(IoT) ürünlerimiz tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecektir.

Eğer uygulamaya özgü özel ihityaçlara yönelik bir ürün kullanımı gerektiğinde, çözüm ortağı olarak Mitatek Elektronik, saha isteklerine en uygun ürünü geliştirme imkanına da sahiptir.
Ürünler
Otomasyon ürünleri
Yazılım

YAZILIM

Geliştirilen ürünlerin kullanımında, standart yazılımlar yanında, özel isteklerin gerçeklenmesi amacı ile yazılım ihtiyaçları da ortaya çıkabilmektedir. Otomasyon sistemlerinde, uç noktalarda bu tarz  kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması, cihazlarla haberleşme amaçlı farklı yöntemler için gereksinimler gündeme geldiğinde, mevcut sistemler ve yazılımlarla kısıtlı kalınabilmektedir. Bu durumda, uygulamaya özgü olarak yazılım geliştirmekteyiz. Endüstri standartı protokollerdeki tecrube ve donanım hakimiyeti dolayısı ile yazılım yapısının verimli, güçlü ve dayanıklı olması sağlanmaktadır.

DANIŞMANLIK

Eğer tasarım ekibiniz, zamanında ürün geliştirmede sıkıntılar yaşıyorsa ya da  herhangi bir tasarım aşamasında güçlükle karşılaşıyorsa, desteğe ihtiyacınız olabilir.

Bu destek, yirmi yılı aşkın piyasa ve otuz yılı aşkın tasarım, ürün geliştirme tecrubesi ile  firmamızca sağlanmaktadır. Dolayısı ile, Mitatek Elektronik sorunu tespit etmekle kalmayıp bizzat sorunu çözen de olacaktır. 
Danışmanlık
Design house